Състезателни правила по джудо

Наказания

Чл.27 Забранени действия и наказания.
Едно наказание може да бъде дадено след обявяване на „соремаде“ за всяко забранено действие, извършено в предвиденото за схватката време или в известни изключителни случаи, за извършени големи нарушения след сигнала за край на схватката – ако решението още не е дадено.
Забранени действия и съответни наказания:
а)ШИДО се дава на всеки състезател, който извърши едно леко нарушение.
1. Съзнателно да избягва хващането на противника, за да попречи на действията на схватката.
2. Да се заеме в право положение крайно дефанзивна поза (обикновено повече от 5 секунди).
3. В право положение след като се осъществи куми-ката (захват) да не се правят атакуващи действия.(виж ПАСИВНОСТ)
4. Да се правят действия създаващи впечатления за атака, но които ясно показват, че нямат за цел да хвърлят противника.(ФИКТИВНА АТАКА )
5. Да се стои изцяло с двете стъпала върху опасната зона, ОСВЕН АКО се започва атака, изпълнява атака, парира се атакуващо действие на противника или се защитава от атакуващо действие на противника.(виж ОПАСНА ЗОНА)
6. В право положение, продължително да се държи без да се атакува (обикновено повече от 5 секунди):
а) Поясът или долния край на кимоното на противника с една или две ръце.
б) Яката, реверът или кимоното на противника от едната му страна с двете ръце.
в) Единия ръкав на противниковото кимоно с двете ръце.
7. В право положение, продължително да се държи края на единия или двата ръкава на противника с дефанзивна цел (обикновено повече от 5 секунди).
8. Да се вкарва един или няколко пръста в ръкава на кимоното или в крачола на панталона на противника или да се пристяга ръката на противника посредством усукване на ръкава.
9. В право положение продължително да се държат с преплетени пръсти пръстите на едната или двете ръце на противника с цел да се попречи на действията в схватката (обикновено повече от 5 секунди).
10. Съзнателно да се раздърпва кимоното си, да завързва или развързва пояса или панталона си без разрешението на арбитъра.
11. Да обвива края на пояса или на комоното около независимо коя част на противниковото тяло.
12. Да се захваща със зъби екипа.
13. Да се поставя дланта, ръката, стъпалото или краката върху лицето на противника.
14. В право положение да се държи единия или двата крака или панталона на противника с една или две ръце, освен в случай когато едновременно с това се изпълнява техника на хвърляне.
15. Да се вкарва стъпалото или кракът в пояса, яката или ревера на противника.
б)ЧУЙ се дава на всеки състезартел, койот извърши едно средно нарушение ( или който повтори едно леко нарушение след като е бил наказан с шидо ).
16. Да се прилага шиме-вадза (задушаване) като се използва долната част на комоното или пояса.
17. Да се изпълнява „ножица“ ( кръстосани иизпънати крака) на тялото (до-джиме), на врата или на главата на противника.
18. Да се удря ръката на противника с коляно или стъпало, за да се принуди последния да отпусне захвата си.
19. Да се извива (назад) пръста (пръстите) на противника, за да се принуди да отпусне захвата си.
20. Да се тегли противника към земята, за да се премине в не-вадза по начин неотговарящ на чл.16.
21. От тачи-вадза или не-вадза да се иузлиза навън от състезателната площ или да се принуждава противника да излезе от нея (виж чл.9 – изключения)
в) КЕЙКОКУ се дава на състезател който извърши едно тежко нарушение (или който повтори редно леко или средно нарушение след като е бил наказан с чуй)
22. Да се опитва да се хвърля противника с крак обвит около неговия като стъпалата на двата крака са почти в една и съща посока и се пада назад върху противника ( кавазу-гаке).
23. Да се пролага кансетцу-вадза (ключ) където и да било другаде освен на лакътната става.
24.Да се прилага каквото и да е действие, което може да нарани врата или гръбначния стълб на противника.
25. Да се повдига лежащ на гръб противник, за да бъде хвърлен отново на тепиха.
26. Да се изкосява отвътре опорния крак на противника, когато той прилага техника като харай-гоши и др.
27. Да не се спазват указанията или командите на арбитъра. 28. Да се правят обидни или безполезни викове, забележки или жестове към противника по време на схватката.
29. Да се прилага кое и да е действие, което може да нарани или застраши здравето на противника или е противно на духа ха джудото. 30. Да се пада директно върху тепиха изпълнявайки или опитвайки се да изпълнява такива техники като ваки-гатаме.
г) ХАНСОКУ-МАКЕ се дава на всеки състезател, който извърши едно много тежко нарушение ( или който отново извърши каквото и да е нарушение след като е бил вече наказан с кейкоку).
31. Тори да се хвърля директно на глава върху тепиха наклонявайки се напред когато прилага или се опитва да прилага техника като учи-мата, харай-гоши и др.
32. Съзнателно да се пада назад, когато противника се е вкопчил на гърба на състезателя, като всеки състезател контролира движението на другия.
33.Да се носи твърд или металически предмет (покрит или не).
(3) ПАСИВНОСТ. Пасивност по принцип може да се възприеме, че има когато приблизително 25 сек. не е имало атакуващи действия от единия или двамата състезатели.
(5) ОПАСНА ЗОНА. Арбитърът може да разреши на състезателите да стоят за кратко време (около 5 секунди) свободно на опсната зона.
(13)ЛИЦЕТО означава частта ограничена между челото, пред ушите и ръбът на долната челюст.