Общи състезателни правила по джудо

Общи правила

Чл.1 Състезателно поле
Състезателното поле трябва да бъде с размери от 14 х 14м. до 16 х 16м. То трябва да бъде разделено на две зони: състезателна зона и предпазна площ.
Състезателната площ трябва да е с размери между 8 х 8 м. и 10 х 10 м.Площта разположена навън от опасната зона образува предпазна площ, която трябва да бъде широка 3 м.

Чл.3 Екип за джудо
Състезателите носят джудоги (екип за джудо) отговарящ на следните изисквания:
г) Кимоното трябва да бъде достатъчно дълго, за да покрива бедрата и да достига минимум края на юмруците когато ръцете са напълно обтегнати покрай тялото.Кимоното трябва да бъде достатъчно широко, за да може да обвие гърдите и да надмине гръдната обиколка на нивото на долната част на гръдния кош с минимум 20 см.
д)Панталоните трабва да бъдат без надписи и достатъчно дълги за да достигнат максимум глезена и минимум на 5 см. от него.Разстояние от 10-15 см. трябва да има между крака и панталона по цялата му дължина.

Чл.8 Жестове
8.Хики-ваке: Повдига ръката си високо във въздуха след това да я свали напред пред себе си (палецът нагоре).
10.Сономама: Да се наведе напред и да допре двамата състезатели с дланите на ръцете си.
11.Йоши: Да натисне двамата състезатели с дланите на ръцете си.
15.За да посочи на състезателите да поправят екипите си: Да кръстоса лявата си ръка върху дясната на нивото на пояса си с длани навътре.
16.Пасивност: Да завърти предмишниците си напред пред тялото си и след това с показалец да посочи пасивния състезател.
19.Свободно докосване: В случай на малко нараняване (напр. кръв от носа и др.) жест с отворена ръка с длан нагоре по посока на състезателя.
21.Фиктивна атака: Изправя двете ръце напред със свити пръсти и след това прави движение с двете ръце надолу.
22.Наказание за опасната зона: с едната ръка показва опасната зона, а другата ръка е вдигната над главата с разтворени пръсти, след което посочва и наказва състезателя.

Чл.9 Място (позволена зона)
в)Ако по време на атака с техника като 0-учи-гари или ко-учи-гари стъпалото или кракът на тори напусне състезателната площ и се придвижи над предпазната площ, акцията се счита за валидна9за оценяване), ако тори не пренесе тежестта си върху стъпалото или крака навън от съст. площ
Приложение чл.9
В случай на удържане върху разграничителната лимия, ако частта от тялото на състезателя, която все още допира състезателната площ се повдигне във въздуха и прекъсне контакта с нея арбитъра трябва да обяви „матте“.

Чл.10 Времетраене на схватката
Мъже – 5 мин. чисто време
Младежи (до 21г.) – 5 мин. чисто време
Жени – 4 мин. чисто време
Всеки състезател има право на 10 мин. почивка между схватките.

Чл.13 Време за удържането (осаекоми)
ИППОН – точно 30 сек.
ВАДЗА-АРИ – 25 сек. или повече, но по-малко от 30 сек.
ЮКО – 20 сек. или повече, но по-малко от 25 сек.
КОКА – 10 сек. или повече, но по-малко от 20 сек.

Приложение чл.13
Ако „осаекоми“ е обявено преди или едновременно с прозвучаване сигнала за края на игралното време, то същото се продължава до постигане на иппон или до обявяване на „токета“ или „матте“ от арбитъра.
Чл.14 Техника съвпадаща със сигнала за края на схватката.
Всеки незабавен резултат от техника започната с прозвучаване сигнала за края на схватката се смята за валидна.
Всяка изпълнена техника след прозвучаване на сугнала за край на схватката не е валидна, въпреки че арбитъра все още не е обявил „соремаде“.

Чл.15 Начало на схватката
Състезателите трябва да застанат еди срещу друг в състезателната площ на отбелязаните с лента места отговарящи на цвета на пояса, който носят (червен или бял).След като състезателите са се поздравили и са направили една крачка напред арбитъра обявява „хаджиме“, за да започне схватката.

Чл.16 Преминаване в не-вадза
На състезателите е разрешено да преминат от право положение в не-вадза (партер) в следните случаи:
г)Когато един състезател отведе своя противник в партер посредством прилагането на някакъв прийом, който въпреки че много прилича на техника на хвърляне не може да се окачестви изцяло като такава.

Приложение чл.16
Когато един състезател тегли своч противник в не-вадза по начин неотговарящ на чл.16 и неговия противник се възползва от това положение за да продължи в не-вадза схватката може да продължи, но арбитъра наказва с „чуй“ състезателя, който е нарушил правилата.

Чл.17 Край на схватката
При обявяване на „соремаде“ от арбитъра, състезателите трябва да заемат местата си, които са имали в началото на схватката.
Щом като арбитъра обяви резултата от схватката, състезателите трябва да направят крачка назад към техните места (бял и червен) да се поздравят прави и да напуснат състезателната площ.

Чл.29 Нараняване, заболяване или инцидент
Ако отговорността за нараняването пада върху ненаранения състезател, последния губи схватката.
Ако се случи инцидент поради външна причина, решението хики-ваке (равна схватка) трябва да бъде дадено.

Състезателни правила по джудо

Наказания

Чл.27 Забранени действия и наказания.
Едно наказание може да бъде дадено след обявяване на „соремаде“ за всяко забранено действие, извършено в предвиденото за схватката време или в известни изключителни случаи, за извършени големи нарушения след сигнала за край на схватката – ако решението още не е дадено.
Забранени действия и съответни наказания:
а)ШИДО се дава на всеки състезател, който извърши едно леко нарушение.
1. Съзнателно да избягва хващането на противника, за да попречи на действията на схватката.
2. Да се заеме в право положение крайно дефанзивна поза (обикновено повече от 5 секунди).
3. В право положение след като се осъществи куми-ката (захват) да не се правят атакуващи действия.(виж ПАСИВНОСТ)
4. Да се правят действия създаващи впечатления за атака, но които ясно показват, че нямат за цел да хвърлят противника.(ФИКТИВНА АТАКА )
5. Да се стои изцяло с двете стъпала върху опасната зона, ОСВЕН АКО се започва атака, изпълнява атака, парира се атакуващо действие на противника или се защитава от атакуващо действие на противника.(виж ОПАСНА ЗОНА)
6. В право положение, продължително да се държи без да се атакува (обикновено повече от 5 секунди):
а) Поясът или долния край на кимоното на противника с една или две ръце.
б) Яката, реверът или кимоното на противника от едната му страна с двете ръце.
в) Единия ръкав на противниковото кимоно с двете ръце.
7. В право положение, продължително да се държи края на единия или двата ръкава на противника с дефанзивна цел (обикновено повече от 5 секунди).
8. Да се вкарва един или няколко пръста в ръкава на кимоното или в крачола на панталона на противника или да се пристяга ръката на противника посредством усукване на ръкава.
9. В право положение продължително да се държат с преплетени пръсти пръстите на едната или двете ръце на противника с цел да се попречи на действията в схватката (обикновено повече от 5 секунди).
10. Съзнателно да се раздърпва кимоното си, да завързва или развързва пояса или панталона си без разрешението на арбитъра.
11. Да обвива края на пояса или на комоното около независимо коя част на противниковото тяло.
12. Да се захваща със зъби екипа.
13. Да се поставя дланта, ръката, стъпалото или краката върху лицето на противника.
14. В право положение да се държи единия или двата крака или панталона на противника с една или две ръце, освен в случай когато едновременно с това се изпълнява техника на хвърляне.
15. Да се вкарва стъпалото или кракът в пояса, яката или ревера на противника.
б)ЧУЙ се дава на всеки състезартел, койот извърши едно средно нарушение ( или който повтори едно леко нарушение след като е бил наказан с шидо ).
16. Да се прилага шиме-вадза (задушаване) като се използва долната част на комоното или пояса.
17. Да се изпълнява „ножица“ ( кръстосани иизпънати крака) на тялото (до-джиме), на врата или на главата на противника.
18. Да се удря ръката на противника с коляно или стъпало, за да се принуди последния да отпусне захвата си.
19. Да се извива (назад) пръста (пръстите) на противника, за да се принуди да отпусне захвата си.
20. Да се тегли противника към земята, за да се премине в не-вадза по начин неотговарящ на чл.16.
21. От тачи-вадза или не-вадза да се иузлиза навън от състезателната площ или да се принуждава противника да излезе от нея (виж чл.9 – изключения)
в) КЕЙКОКУ се дава на състезател който извърши едно тежко нарушение (или който повтори редно леко или средно нарушение след като е бил наказан с чуй)
22. Да се опитва да се хвърля противника с крак обвит около неговия като стъпалата на двата крака са почти в една и съща посока и се пада назад върху противника ( кавазу-гаке).
23. Да се пролага кансетцу-вадза (ключ) където и да било другаде освен на лакътната става.
24.Да се прилага каквото и да е действие, което може да нарани врата или гръбначния стълб на противника.
25. Да се повдига лежащ на гръб противник, за да бъде хвърлен отново на тепиха.
26. Да се изкосява отвътре опорния крак на противника, когато той прилага техника като харай-гоши и др.
27. Да не се спазват указанията или командите на арбитъра. 28. Да се правят обидни или безполезни викове, забележки или жестове към противника по време на схватката.
29. Да се прилага кое и да е действие, което може да нарани или застраши здравето на противника или е противно на духа ха джудото. 30. Да се пада директно върху тепиха изпълнявайки или опитвайки се да изпълнява такива техники като ваки-гатаме.
г) ХАНСОКУ-МАКЕ се дава на всеки състезател, който извърши едно много тежко нарушение ( или който отново извърши каквото и да е нарушение след като е бил вече наказан с кейкоку).
31. Тори да се хвърля директно на глава върху тепиха наклонявайки се напред когато прилага или се опитва да прилага техника като учи-мата, харай-гоши и др.
32. Съзнателно да се пада назад, когато противника се е вкопчил на гърба на състезателя, като всеки състезател контролира движението на другия.
33.Да се носи твърд или металически предмет (покрит или не).
(3) ПАСИВНОСТ. Пасивност по принцип може да се възприеме, че има когато приблизително 25 сек. не е имало атакуващи действия от единия или двамата състезатели.
(5) ОПАСНА ЗОНА. Арбитърът може да разреши на състезателите да стоят за кратко време (около 5 секунди) свободно на опсната зона.
(13)ЛИЦЕТО означава частта ограничена между челото, пред ушите и ръбът на долната челюст.

Тренировката на Арнолд Шварценегер за ръце!

Упражнение
Серии
Повторения

Сгъване на щанга с читинг
6-7
6-8

Сгъване с дъмбели
6-7
6-8

Скотово сгъване с щанга
6-7
6-8

Арнолд открил, че мускулите на ръката най-бързо растатпри тренировка два пъти седмично. Тренировката на Арнолд за ръце заема два пълни часа: 45 мин. за трицепс, 45 мин. за бицепс и 30 мин. за предмишница. Трнировката изисква 3-4 дни почивка между тренировките за ръка. Според Арнолд при увеличаване на тежестите с 5 кг. обиколката на ръката нараства с 5 см.

Анатомия на мускулите

Кратка характеристика на човешкото тяло

Анатомия на мускулите

Кратка характеристика на човешкото тяло

Да тренираме у дома

Тренировките в домашни условия имат своите плюсове и минуси и вие трябва да сте наясно с тях преди да предприемете каквито и да било тренировки. Наистина когато тренирате вкъщи вие пестите време, а дори и средства. Доста от упражненията вкъщи са приложими и на работното място, но знайте, че няма да постигнете същия успех, какъвто Ви очаква след упорит труд във фитнес залата. Въпреки това ако правите определени упражнения вкъщи ще поддържате тялото си във форма и ще се чувствате много по-живи от преди.

Основният фактор при тренировките вкъщи е тежестта на тялото. Тъй като повечето от вас нямат фитнес уреди (или имат поне два дъмбела), тренировките ще протичат в импровизирани условия, но нека това не Ви притеснява.

Предлагаме Ви един примерен комплекс от упражнения за изпълнение у дома или на работното място. Упражненията в него са насочени към раздвижване на цялото тяло и преодоляване съпротивлението на собственото тегло. Старайте се да придобиете навика за редовно трениране и да овладеете технически правилно упражненията.

Спортни вицове

Виц 1

Треньор разговаря с един от играчите:
– Колко пъти вече ти казвам да не пиеш преди тренировка! Вчера например, когато беше трезвен, бях щастлив.
– Да, но днес беше мой ред да бъда щастлив…

Виц 2
Отколешни са футболните страсти между тимовете на „Черноморец“ (Попово) и „Светкавица“ (Търговище). През 1956 г. дясното крило на поповци Иван Карамфилов буквално нокаутира Стефан Жеков от Търговище, който току-що бе завършил юридическото си образование и бе естествено да го даде под съд.
– Знаем вече, че сте цапардосали с юмрук в лицето потърпевшия – казва прокурорът. – Това добре, но…
– Дори и вие твърдите, че това е добре!- реагира ответникът.
– Питам ви точно и ясно: защо го нарекохте „говедо“? – ядосва се прокурорът.
– Аз съм ветеринарен лекар и имам някои познания за говедата. Познах го… Затова разчитам на вашата компетентност, като още веднъж огледате отпред и отзад това говедо…

Виц 3
– Маро, вярно ли е, че си се омъжила за футболист?
– Не, ма! Вратар е…

Виц 4
Футболист влиза в един бар и пита келнера:
– Тук ли е треньорът на отбора?
-Не.
– Сигурен ли си?
– Напълно.
– Тогава дай един двоен коняк…

Виц 5
Все още е пресен споменът, когато легендарният германски тим „Байерн“ от Мюнхен гостува в Дупница (тогава гр. Станке Димитров) за мач за купата на националните купи срещу местния „Марек“. Преди срещата в града пристига техническа делегация, чиито задължения са да огледа терена, съблекалните, банята и другите съоръжения. При огледа на банята мнението на германците е, че не отговаря на техния вкус.
– Как мислите например, един Франц Бекенбауер би ли се съгласил да се изкъпе в тази кочина? – пита г-н Кошман.
– Е па, ако не сака, нека оди мръсен! -отговаря с достойнство др. Иванов.

Виц 6
След дълъг лагер-сбор футболист се завръща вкъщи и вдига звънящия телефон:
– Не зная, обадете се на метеорологичната служба.
– Кой беше? – пита съпругата.
– Някакъв дивак се интересува чист ли е хоризонтът…

Виц 7
Футболист младоженец разказва на свой приятел за жена си:
– Представяш ли си, тя винаги се облича подходящо за случая: за обед е с обедна рокля, за вечеря – с вечерна, за мач е със спортен костюм, а за…
– Слушай, я ме покани на рождения й ден. Навярно ще бъде както майка й я е родила…

Виц 7
В редакцията на в. „Поглед“ честват именния ден на Иван Делчев – най-старата „лисица“ в спортната ни журналистика. Димитър Димков използва случая, за да вземе интервю:
– Бай Иване, кой според теб е най-добрият български вратар за всички времена?
– Иван Деянов.
– А кой е най-добрият защитник?
– Иван Зафиров.
– Най-добрият халф?
– Иван Давидов.
– Най-добрият централен защитник?
– Иван Димитров.
– Най-добрият нападател?
– Иван Колев.
– А най-добрият треньор?
– Иван Вуцов.
– Май се поувлече, бай Иване, само Ивановци посочваш.
– Че ти кого интервюираш на връх Ивановден? Интервюираш най-добрия спортен журналист Иван Делчев…

Тренировъчни тайни и методики при ръцете

Още от зората на културизма в чужбина и България най-много се е наблягало на ръцете. Като доказателство можем да видим снимките на културистите от онова време. Всеки иска да постигне големи, масивни и сепарирани раце. Безспорно ръцете са фундаментална част от културистчната визия и е доста голям проблем, ако този фундамент Ви куца!

В тази статия няма да се занимаваме с тренировъчните сплитове. Изборът е изцяло Ваш. За постигането на по-впечатляващи резултати е необходимо правилно да се тренират мускулите – да се натоварват цялостно, с цел всестранно натоварване за постигане на по-голяма хипертрофия. Много важно за една тренировка за ръце е хватът , който ще използвате: супинирания хват (подхват) – при разгъване на мишницата натоварва външната глава на трицепса, а при сгъване – вътрешната глава на бицепса; пронация (надхват) – при разгъване на мишницата натоварва вътрешната глава на трицепса, а при сгъване – брахиалиса и дългата глава на бицепса.

По-долу в статията ще разгледаме ръцете в три мускулни групи: бицепс, трицепс и предмишница. И наученото от нея сами ще трябва да прецените как да използвате и съчетаете в тренировачната си програма.

Ще започнем с бицепса:

Бицепсът е двуглав мускул и акцент в някоя от главите може да се получи, но е минимален. Интересното при бицепса е, че брахиалисът играе голяма роля при бицесповите сгъвания. Има два типа брахиалис: единият е с по-дълго сухожилие, а другият по-мускулест с по-късо сухожилие.

При по-дългото сухожилие се получава така, че реално брахиалисът поема доста голям процент от натоварването oт тежестта при бицепсовите сгъвания със свободна тежест. За това, ако сте от този тип не трябва да се притеснявате от чийтинга при тези упражнения за бицепс със свободна тежест. Даже чийтингът може да Ви бъде от доста голяма полза за натоварването на бицепса. Докато, ако сте от облагодетелстваният тип с по-късо сухожилие, упражненията може да изпълнявате чисто, без чийтинг.

Бицепсът не e много малък мускул, но въпреки това базовите упражнения, както споменах по-горе, не могат при всички случаи да го натоварят оптималнo. За това на помощ идват машините, които поради изолацията на натоварване ни позволяват да постигнем по-голяма хипертрофия. Тези машини, обаче не бива да бъдат заместител на базовите упражнения, защото при тях силата ни е значително по-малка и това няма да ни позволи да извлечем максимума от тренировката. Ключът към успеха е смесването на упражненията със свободни тежести и тези на машини или редуването им в отделни тренировки.

Залавното място на сухожилието на бицепса е във вътрешната част на лакътя и другият край в раменната става. Това показва, че упражненията, при които дланите сочат нагоре или навън постигат максимално съкращение в мускула, което носи позитиви, вдига силата и увеличава хипертрофията. Но при тези упражнения натоварването пада и върху китките и ако имаме дисбланс на предмишницата и бицепса, може да се контузим.

Най-общо може да разделим мускулите на бицепса на 3 части – горна, долна и средна в тази примерна програма:

За горната част – удачен избор е концентричното упражнение и сгъването на щанга, когато тялото е наведено напред.
За средната част – базовото повдигане на щанга от стоеж или използване на дъмбели от полулег, като при изпълнението китките се завъртат в крайната фаза.
За долната част – скотово сгъване с щанга или дъмбел.

И така стигаме до трицепса:

Трицепсът се състои от 3 глави. Можем да акцентираме в някоя от главите в малък процент. Важното при трицепса също е стойката на изпълнение на упражненията. Най-добрите упражнения за масата на трицепса са френските разгъвания. При тях голямата интензивност носи позитиви за растежа на трицепсите. А изолираните упражнения на скрипци и с въжета играят роля за намаляване на напрежението върху предмишниците. Най-добрата тактика при трицепса е интуитивната, която Ви позволява сами да решавате какво и как да правите в залата без да Ви слага в границите на шаблонните програми.

Добър метод е редуването на машините и свободните тежести в отделни тренировки. Съчетаването на свободните тежести и машините в една тренировка е метод, който също може да донесе позитиви, но засилва умората от тренировката и пак този избор трябва вие сами да направите.

Билдерите с големи трицепси са почитатели на упражненията със по-съкратена амплитуда и големите тежести. Даже тези хора са стигали до 100кг френско разгъване от лег и 35кг разгъване с дъмбел над глава с еднa pъка, които са си сериозни тежести.
Увреждането на сухожилията е един от най-големите врагове на културизма. За това, някои от професионалистите оставят при свободните тежести лактите си свободно навън, което намалява до известна степен натоварването върху тях. Можем да разделим и трицепса на три части – горна, долна и средна в тази примерна програма:

За горната част – изпълнението на кикбек ”ритник назад”, когато тялото е хоризонатлно наведено и използването на скрипец, но с една ръка (ръката се намира в подхват).
За средната част – френско разгъване от лег или скрипец, с V-образна ръкохватка.
За долната част – кофички или френско разгъване от седеж.

Предмишница:

Предмишницата е съвкупност от много, малки мускули. Те обаче, въпреки това са и много важни за цялостния изглед на билдера. Предмишниците лесно могат да бъдат претренирани, тъй като се натоварват доста сериозно в повечето упражнения за горна част на тялото, но и лесно се възстановяват.
Има теория за предмишницата според, която трябва да се тренират всеки ден или през ден. Според тази теория, предмишницата има генетична заложба да расте и този начин на трениране води единствено до хипертрофия и претренирането е малко вероятно. Тази теория противоречи на горното твърдение и на възгледите на повечето хора. Тези чести тренировки обаче ще развалят тренировките за другите мускулни групи. Ако искате растеж или да акцентирате върху предмишницата може да я тренирате и по-често. И тренировката за предмишница не бива да бъде подценявана, за да постигнем максимален растеж! За това тренировката трябва да е толкова пъти в седмицата, колкото решим според индивидуалните ни особености и обстоятелства.

Примерна програма:
1 Сгъване на китките с щанга зад гърба от стоеж
2 Сгъване на китките с дъмбел
3 Прониран хват (надхват) – държите дланите надолу. За развитие на задната част на предмишницата.

В зависимост от това в кой момент от изпълнение на дадено упражнение е най-голямо натоварването, се постига и различен резултат. Когато натоварването е най-голямо в момента, в който залавните места на мускулите са най-отдалечени се постига удължаване на мускулните влакна, а когато залавните места са най-приближени се постига удебеляване на мускула и формирането на по-голям „пик”.

Освен горе посочените тренировачни тайни и методики е важна и почивката. За да почиваме правилно трябва мускулите да имат тонус и да могат да растат. Тонусът идва от правилната стойка на човека. Правилната стойка идва от добро овладяване на мускулите, т.е. да се създаде връзка между съзнание и мускул. Това ще позволи пълна релаксация, възстановяване и добиване на тонус в мускула, което ще бъде фактор за растежа. От тази гледна точка ходенето в поза или др. такива форми на демонстрация са нежелателни, защото тогава мускулът ще изгуби тонуса си и ще намали възможностите си за хиперкомпенсация и свръхвъзтановяване, което означава намалвяне на растежа. Трябва и качествено възстановяване и хранене, за да постигнем успех.

Интересно е, че в „родината“ на бодибилдинга – САЩ има инструктори само за определени мускулни групи, примерно: бицепс, трицепс и предмишница. Това говори достатъчно за важността от познаването на особеностите и тренировачните методики за отделните мускулни групи и в частност ръцете.

Дано сме успели с тази статия да повишим знанията и/или интереса Ви към специализацията на отделните мускулни групи. Очакваме ожесточени беседи в нашия форум и най-вече вашето мнение!

Автори: Михаил Колев и Емил Tомов
Използван снимков материал: http://www.rad.washington.edu/staticpix/atlas

Бодибилдингът и базовите упражнения

Има два подхода в бодибилдинга за изготвяне на тренировачната програма. Единият е с базови упражнения – лег, клек и тяга с добавени към тях по няколко по-изолирани упражнения. Другият метод е с исключване на тези базови упражнения и наблягане на изолацията или на упражненията, които натоварват само даден мускул. В научните среди се застъпват и двете мнения, затова ще разгледам и двете тези.

ЗА бодибилдинг без базови упражнениия:

Всички бодибилдери с по-сериозни знания знаят, че едно и също упражнение при различните трениращи ще има различен ефект. Ефектът се определя от биомеханиката или коя мускулна група ще се натовари повече. Въпреки това знание обаче, е разпространено заблуждението, че без базови упражнения не може да се изгради желаната физика.

3-кратният шампион на Mr. Olimpia Франк Зейн казва, че не прави упражнение, ако то не трупа мускули точно там, където иска. Това е един много прост, но удивително полезен метод, който често се пренебрегва. Ето един пример: клякате много, но това не помага – след такава тренировка мускулната треска не е в краката, а в долната част на гърба и седалището. Това означава, че е постигната саркоплазмена (метаболитна) хипертрофия главно в седалището и гърба. Краката просто не искат да растат, за сметка на седалищните мускули и кръста. В този случай „кралят на всички упражнения“ – клякането, не само че не ви помага, но дори ви пречи и разваля физиката ви.

Арнолд Шварценегер коментира тази ситуация в своята „Енциклопедия на модерния бодибилдинг“. Той посочва, че мнозина считат клякането за много полезно упражнение, но при неговите пропорции той е трябвало да прави безброй клякания с щанга пред гърди, за да навакса изоставането на бедрата си. Той е един от първите билдери, които правят това, което върши работа на тях. Точно тук е тайната към перфектната физика – да правиш това, което е ефикасно точно при теб, а не при другите!
А и ако можеше толкова лесно да се изгради физика като на състезателите по бодибилдинг само от базовите упражнения, то щангистите и трибойците щяха да изглеждат като тях.

ПРОТИВ бодибилдинг без базови упражнениия:

Не напразно повечето хора не подкрепят тезата за бодибилдинга без базови упражнения. Тези хора много добре знаят, че базовите упражнения са тези, които изграждат масата ни в началото, когато стъпваме за първи път в залата до напреднала възраст, когато ще гоним единствено здравето в залата.

Франк Зейн безспорно е един от най-добрите културисти в историята, но смятате ли, че мнението на професионалните състезатели е миродавно, когато говорим за натурален бодибилдинг? Както добре знаете техните тела работят по различен начин, заради забранените медикаменти, които използват.

Всеки шампион (без изключение) е изградил физиката си благодарение на базовите упражнения. Това е лесно доказуемо и се вижда във филмите на шампионите или интервютата, в които споделят първите си стъпки в залата. След това едва започват да прилагат изолирани упражнения в тренировките си, с които развиват допълнително по-слабите си мускулни групи.

Патрик Ангелов пред Bulgaria Sport

Г-н Ангелов, как станахте президент на Българската федерация по културизъм и фитнес?
През 1998 година ме избраха на общо събрание.

Имаше ли други кандидати?
Ами сигурно е имало, за да са ме избрали, иначе щяха да ме назначат. Не мога да си спомня дали тогава федерацията беше разделена и кои бяха другите кандидати.

Как създадохте списание “Олимп”? Как Ви дойде идеята?
Списание Олимп бе създадено в края на 1995 година. Просто тогава на пазара нямаше никакво сериозно издание по темата, само някакви вестници. Забелязахме пазарната ниша и се възползвахме от нея. Така списанието днес е такова, каквото го виждате.

Как създадохте и финансирахте фирма ”Биогейм”?
Фирма Биогеим е създадена през 1990 година. По начин, който аналогичен на списание Олимп. В България имаше огромен дефицит на хранителни добавки, всички било то спортисти или просто трениращи разчитаха на вносни продукти. Понеже аз съм химик по професия се възползвах и от тази пазарна ниша.

От скоро “Биогеим “ също има отбор. Как подбрахте състезателите за него и това намали ли приходите от “Биогеим” към БФКФ?
Приходите от Биогеим към БФКФ определено намаляха, даже не само намаляха, ами и спряха. Причината обаче не е в създаването на отбор на Биогейм. Просто тази година се оказа, че Биогейм ще е единствената фирма, която подпомага федерацията. А пари са необходими за всяка нормална човешка дейност. Състезателите ги избираме по това да са добри с бъдещ потенциал. Държим на това те тепърва да навлизат в спорта. Имам предвид да нямат или да са нямали други договори с други фирми. Просто казано, не ги привличаме от други фирми към моята.

Колко струва годишната издръжка на БФКФ?
Ами различно е, според това къде са международните състезания как се пътува какви разходи са необходими, но някъде около 20 – 25 000 лева годишно.

Колко струва организирането на едно състезание?
Предимно зависи от наградния фонд, но например последното републиканско в София струваше на федерацията колко 5 000 лева.

Колко клуба членуват в БФКФ?
В Българска Федерация по Културизъм и Фитнес към днешна дата членуват 103 клуба. За съжаление няма никаква статистика колко общо клуба има в страната ни и какъв процент от тях членуват във федерацията ни, но имаме данни, че са около 400-500. Имаме още няколко кандидатури за членове така, че до края на годината очаквам клубовете да станат 110. Държа да отбележа, че нашата федерация е една от най големите по брой клубове. Например във федерацията по лека атлетика членуват също толкова клубове.

Как се усвоява членския внос на тези клубове?
Тук държа да отбележа, че не всеки клуб заплаща членски внос. Миналата година за такова провинение изключихме от федерацията около 20 клуба. Парите взети от тези клубове са постъпление в бюджета на федерацията. Те се харчат за работни заплати, за осигуровки, за бои за състезателите, телефони, факсове, облекло на националния отбор и т.н.

Какъв е механизмът за отпускане на финансови средства от ДАМС?
Държавната Агенция за Младежта и Спорта отделят различни по размери суми на различните федерации според това коя какво е постигнала на международни състезания като балканското не се води за такова. За щастие тази година както повечето от вас знаят имахме вице Европейски и вице Световен шампион, което помогна, а тази година засега имаме Европейски. Образно казано аз като президент на Федерацията искам пари от ДАМС на базата на това какви резултати имаме през изминалата година. Федерацията има няколко начина за финансиране. Единият е ДАМС, другият е от организиране на състезания. Около 70% от приходите от едно състезание са от билети. От спортния тотализатор тази година отпуснаха 20 000 лева, за което им благодарим. За членския внос споменах вече. Друг начин е организирането на курсове за фитнес инструктори. От години се опитвам да убедя фирмите да спонсорират федерацията, за да може да просперира тя.

Не ви ли се струва, че тези курсове са направени за Софиянци?
По същата логика НСА е направена за Софиянци излиза обаче, че там учат най-малко Софиянци. Добре разбирам какво имате в предвид само, че преподавателят е само един и няма как да бъдат организирани курсове в други градове.

Мислите ли, че има несправедливи съдийски решения по състезанията?
Съдиите преди всичко са хора и могат да сгрешат. Стремим се да премахнем всички субективни решения, но винаги има недоволни състезатели. Ако например имаме петима състезатели в една категория четирима винаги ще са недоволни. Когато някой е недоволен от съдийско решение може да подаде документи към апелативна комисия, която да разгледа случая.

Вие лично спортувате ли?
За съжаление не разполагам с достатъчно свободно време за това.

Пазите ли хранителен режим?
Не.

Какво мислите за употребата на стероиди?
Силно съм против тях най вече, когато ги употребяват млади момчета на по 16-17 години.

Има ли начин да се вкарат допинг проби по състезанията?
Ами допинг проби и сега си има. Миналата година имахме три или четири такива. Значи, ако предварително в началото на годината заявим каква бройка са ни необходими са безплатни. Националната Допингова комисия ни отпуска. Ако се наложи през годината да направим още федерацията си ги заплаща като всяка проба струва 150$. Държа да отбележа, че за съжаление Националната Допингова Комисия няма международен сертификат и тези проби, които тук се правят не са признати никъде по света надявам се в най скоро време и това да стане.

В момента кой спонсорира БФКФ?
Тази година в общи линии никой не спонсорира БФКФ. Всички финансови средства идват от приходи по състезания от членски вноски от ДАМС и както споменах от спортния тотализатор.

На къде върви спортът при положение, че тази година дори балканското бе доста импровизирано?
Тази година по вина на председателя на балканската федерация се допусна така, че балканско първенство можеше и да няма. За щастие България за втора поредна година поема домакинстването на това състезание, заради което получихме благодарствено писмо от Президента на Европейската Федерация.

Организацията на състезанията в България на ниво ли е в сравнение с други международни състезания, на които сте присъствал?
През 1999 година федерацията организира 11 турнира плюс състезанията от вътрешния календар. Така се организираха първенства в неподходящи градове и още по-неподходящи зали, понеже бодибилдингът е специфичен спорт. Тоест добре е залата да е голяма да е с подходящо осветление да може да се сформира добър екип, които да организира състезанието, федерацията ограничи градовете и залите, в които може да се организират подобни състезания само до няколко броя. Така намалихме количеството на състезанията, но увеличихме качеството им.

Мислите ли, че продуктите на Биогейм са на ниво спрямо другите на Българския пазар?
По този въпрос най-добре е да попитате състезателите или хората, които ги ползват. Държа да отбележа обаче, че ние работим само с вносители на суровини, признати в целия Свят. Реализираме продукцията си по два начина, чрез разпространение в аптекарската мрежа и чрез износ. Много от фирмите разчитат на дистрибутори ние също имаме регионални представители, но изискванията да вкараш даден продукт да се продава в аптека са много по-големи, както виждате ние ги покриваме и реализираме продукцията си.

Защо няма правила за състезанията на Български език? Все пак така никой няма откъде да ги прочете и съответно да ги спазва.
Такива правила има. Ежегодно те се изпращат до клубовете.

В интервю за Bulgaria Sport един състезател каза, че във федерацията има изтичане на средства какво мислите по повод изказването?
Не искам да знам името на въпросния състезател. Само ще кажа, че финансова ревизия на федерацията се прави на всеки 6 месеца като в края на годината се прави трета. Документите се пазят и всеки може да ги разгледа. На кратко казано изтичане на средства не може да има.

Докога според вас по състезанията ще има съдии, които подготвят и спонсорират състезатели? Има ли законен начин, по които подобен вид изяви да бъде прекъснат?
Това е много тежък въпрос, с който се борим. Знам кого точно имате в предвид. Значи както споменах през 1999 година имаше 11 турнира. Така поле за изява имаше за всички спортисти. На федерацията и трябваха съдии по 7 човека на всеки турнир, затова ние създадохме 20-30 съдии. В последствие се оказа, че те са много натоварени непрекъснати пътувания командировки и т.н. Малко по малко започнаха да се отказват. За да създадем нови съдии са ни нужни финансови средства. Отново излиза, че фирмите трябва да отделят процент от годишната си печалба, за да дават на БФКФ като така помагат организирането на състезания, на които да се явяват състезателите, които готвят,а също така и да защитават интересите им.

Според статия на доц. Карабиберов „Биогейм“ е дала 25 000 лева за 4 години, фирма „MLO“ – 4800 за 8 години, а третата последна фирма, дала пари на федерацията, е Нутрим със сумата от 3600 лева. Верни ли са данните?
Данните са взети от документи на федерацията и със сигурност са верни.

При положение, че почти няма наградни фондове кое кара състезателите да се състезават имайки в предвид колко струва подготовката за подобно състезание?
Любовта към спорта, която явно е толкова голяма, че опровергава поговорката “храната прави борбата”.

Как бихте обяснили факта, че на много от състезанията не присъствате лично?
Член съм на две организации към Стопанската камара имам задължения към федерацията, както и към списание Олимп. Понякога просто нямам физическа възможност.

Какво бихте пожелали на потребителите на Bulgaria Sport?
Да обичат спорта поне толкова колкото го обичат и състезателите.

Заниманията с фитнес и правенето на успешен бизнес през погледа на Кирил Вълчев

От кога фирма „Мусаши“ е на Бългaрския пазар?
От 2000 година заедно със Стефан Ботев сме съдружници. Излязохме заедно на пазара, въпреки че 93-94 година Стефан работеше индивидуално с „Мусаши“. Тоест внасяше тези продукти сам, но понеже замина за Австралия и продължи да работи там не можа да продължи дейността си тук. През това време аз внасях от Америка, „Мега Про“, „Оптимум“ тогава имаха „Верижни аминокиселини 2000“. Внасях и „Спорт Уан“ плюс „Юниверсъл“ и подбивах цените на Юлиян, който внасяше „Ем Ел О“, както и „Уеидър“, който ги внасяше Атанас Джананов. Те внасяха продукти правеха им реклама, а аз ги внасях на по-тънки цени и ги продавах по-успешно. Работих сам за себе си за да мога да изкарам пари и да пия разни натурални хапчета за да следя ефекта им лично. Отказах се да работя с Америка защото тогава долара скочи стана една голяма криза и той достигна нива от порядъка на 3000 лева. След това „Оптимум“ точно тогава вдигнаха цените и така продуктите им станаха неизгодни за нашия пазар. В началото цените на л-карнитина, който вече не се произвежда в тази формула в която те го произвеждаха бяха доста ниски и аминокиселините им бяха евтини. Затова в даден момент аз се отказах от тях. Сега „Оптимум“ са на друго ниво, намалиха разфасовките и вдигнаха цените, понеже хвърлят пари за маркетингови проекти, от което се оскъпява продукта им. Някои от нас са виждали рекламите им в списание „Флекс“ и на състезанието „Олимпия“. Преди 10 години, когато нямаше подобни реклами, макар че „Флекс“ си имаше както и състезание. Сега тези фирми се развиха страхотно, но благодарение на американския пазар, който няма нищо общо с нашия.

Как се събрахте със г-н Стефан Ботев?
Всичко стана съвсем случайно. Значи, ако познаваш Гаро, който е управител на магазина ми и режисьор на “Фитнес мания” и един от съдружниците в предаването. Съвсем случайно намери на земята нещо като флаер, който се беше залепил за обувката му. Естествено донесе ми я. Гледам аз протеини, и други страхотни неща просто написани на едно листче. Като прочетох цените и какви продукти има просто не можех да повярвам как може да има такова нещо. Имаше някакви телефони написани, а в последствие се оказа, че Стефан Ботев ги внася тези неща. Отидох прегледах продуктите му лично един по един. Видях, че има страхотни продукти с нищожна цена, което жестоко ме озадачи и се зачудих защо Стефан не ги работи и развива тези продукти. Просто той имаше друг бизнес и беше ги дал на някакви хора от ВИФ, които не се занимаваха и нямаха представа от бизнес със суплементи. Така аз купих 12-13 кашона с продукти за да пробвам за себе си. Голяма част ги разпродадох на хората с които тренирах, аз работех треньор тогава. Все още исках да работя, но нямам време. Много е приятно да се работи с хора. В последствие купих още 20-30 кашона и казах на Стефан: „Виж какво давай да ставаме съдружници, ако искаш да се развива този бизнес!“ Аз му разкрих качествата на продуктите, които притежаваше, защото той дори не подозираше за тях. Понеже това не му бе професия. Така стартирахме на нашия пазар.

Каква е твоята роля във фирмата?
Ами със Стефан сме двамата акционери във фирмата всичко е петдесет на петдесет. Като той завежда международната ни дейност, а аз вътрешната.

Не мислите ли, че рекламната кампания на фирмата е прекалено голяма и продуктите се продават единствено благодарение на нея?
“Фитнес мания” е продукт от март месец тази година, а „Мусаши“ от 5 години съществува на пазара. От 5 години насам „Мусаши“ си увеличава продажбите между 100 и 300 % годишно за България. Като първата година оборотът на фирмата беше по 3000 лева на месец. Тогава бяхме точно двама човека в тази фирма аз и още едно момче, което правеше доставките по залите и домовете. От тогава до ден днешен фирмата се развива и голямата маркетингова кампания настъпи с големите продажби, които обуславят и акумулират средства за развитие на по-голям маркетинг и по-голяма реклама. В началото хората просто получаваха добър продукт на ниска цена и трябваше някой някак си да им разкрие качествата. Фирмата дава около 25 – 30 хиляди лева на месец за реклама. В момента от 6 месеца спираме рекламата и мислим това да продължи до края на лятото. Искам да огранича рекламата до максимум, за да мога да създам нова рекламна стратегия и ново позициониране на марката на пазара тъй като сега се явяват много конкурентни фирми. Принципно всички марки имат похватите, които аз имам. Дефакто аз давам частни уроци на „Юниверсъл“, на „Оптимум“ и на всеки един от тези комунистически мардохеи, който бяха на пазара преди мен. Това са хора, които излязоха на пазара с много по-големи капитали, с много по-големи пазарни позиции, а бяха заспали по средата на един пазар, който просто спеше, а имаше огромни печалби в него. С помощта на агресивна реклама и много работа, мога да ти кажа, че в продължение на 7-8 месецa съм спал през ден. Така малко по малко създадох схемата и с точни изстрели, при това гъвкави и бързи. Tези заспали хора се пораздвижиха. Спомням си списанието на Хубенов преди да започна да рекламирам там беше на 32 страници. Когато аз започнах да му давам между 12 и 15 000 лева годишно, той отиваше при всички останали и казваше правете реклама при мен, защото на Киро му върви работата заради нея. Днес списанието на Светомир е 80 страници смятай за какво развитие става въпрос и то за сметка на рекламодателите.

Има едно друго списание в България, което се отнася малко предубедено към рекламирането на каквото и да било освен на определени фирми какво мислиш за това?
Единственото такова списание е „Олимп“, което рекламира собствените си фирми. Патрик и Юлиян са си направили списание, за да рекламират фирмите си. Те са си затворили една схема. Аз съм отворен за реклама към всички, ако дойде Юнивърсъл ще рекламира в моето предаване, защото предаването няма нищо общо с Мусаши. Нашата фирма си плаща за реклама там, както може всеки да си плати. Ето Генезис Нутришън си плащат за реклама там и я получават. Значи предаването „Фитнес мания“, продуцентите са съвсем други хора единия от тях самия аз, но това няма нищо общо с марката „Мусаши“. Предаването си работи самостоятелно. Имаме фирма, с която внасяме строителни материали от Америка, собствена печатна база от скоро имаме и собствено фотостудио, имаме си и рекламна къща и изобщо много странични дейности.

Напоследък президента на Бъглaрската федерация по културизъм и фитнес Патрик Ангелов говори за това, че фирмите не дават пари на федерациите и така техните състезатели няма къде да се състезават.
Ами няма необходимост от изкарване на състезатели тъй като в България няма състезатели. Както виждаш от 20 години насам нещата стават по зле. За мен културизмът е свършен спорт и ти вероятно знаеш защо. Това е спорт на хора, които психически са неуравновесени в следствие на употребата на анаболни стероиди. Забранените субстанции са бич равен на наркотиците и са по страшни от алкохола и цигарите. Това се получава, защото в нашата малка страна анаболни стероиди се продават свободно навсякъде на нищожни цени със съмнително качество. Освен това всички, които ги употребяват не знаят как да ги употребяват и е повече от нормално да попаднат в капана на стероидите, за който съм писал много пъти. Аз съм противник на това нещо, понеже то е напълно откачено. Затова в България няма натурална федерация, няма истински спорт и никога няма да има, защото ние сме една малка и умряла държава. Само в Америка има натурални федерации има ентусиасти които тренират за фитнес и хора които ходят на състезания по фитнес. Тук в България имаме такъв манталитет, че искаме да станем огромни най-яките и най-хубавите. Аз оценявам това нещо само, че хората и децата се унищожават с употребата на стероиди от 15 годишни. Аз не искам да промотирам убийството на деца. Защото това убийство става първо душевно, тъй като те развиват психическа зависимост от тези вещества и им се променя цялата психика. Нашата фирма стартира много агресивно с огромен отбор по Културизъм като наляхме огромни количества средства в тези състезатели, които се оказват нелоялни. Вследствие употребата на стероиди културистите стават неконтролируеми и неуравновесени. Когато идват тук и подписват договор с мен те не изпълняват своите задължения по договора и то нито един от тях. Културистите не можеш да ги хванеш да дойдат да позират, когато ти трябват. Когато правиш шоу, фото сесия или промоция. Понеже не били спали, не били яли, имали да копаят лозе и т.н. Българските културисти не са ефективни. Американските състезатели са свикнали на американския начин на живот. Който е бил в Щатите е виждал какво значи системата да те мачка и натиска. Джо Уидър им дава по 80 000 долара на година, а с 80 000 там нищо не могат да направят. За сметка на това им къса задниците от работа. Докато Българина си е индивидуалист той работи сам за себе си и не може да се съобразява с нито една компания и нито една федерация. Затова се отказах от работа с подобни хора. Чувствам се предаден от много такива културисти. Тук има документи, срещу които са се подписвали това са хиляди инвестиции в културисти, силови трибойци и други състезатели. Тези момчета и момичета, които аз уважавам не могат да бъдат в бизнеса и той им е напълно неясен. Те живеят между 10 и 15 години назад във времето. Никога няма да се оправят, понеже стероидите им спират развитието. В този бранш, за да има културизъм и състезания и качество ти трябва да играеш. Единствения човек, зад който заставам и бих подкрепял е Ивайло Стоилов от Русе. На него залагам, защото е много уравновесен психически и потенциала му като състезател е много голям най-малко, защото не е преназобил физиката си. Говорил съм с него и знам какви нищожни дозировки е взимал докато се готви за състезание. Той има голям договор за около 20 000 лева годишно. Не сме преподписали договора си за 2005 година най-малко, защото не сме се и виждали, но той трябва да продължи да се състезава. Митко Крикът е основното лице, на което продължавам да залагам, защото той има таланта да прави шоу, да се изявява и да промотира силовите спортове в цялата страна. Затова ще продължа да работя и да инвестирам в него.

В тази връзка какво става с шоуто „Крале на силата“?
Първото такова шоу, което направихме беше в Асеновград. Правихме война с хората на федерацията на „Силните мъже“. Която също е една комунистическа организация за мен. Те искат пари от мен, за да ми дадели техни съдии, а мен това не ме интересува. Дефакто те трябва да ми дават пари, защото аз правя невероятно шоу без вход, така промотирам силовите спортове без никаква комерсиална цел. А те идват да ме рекетират.

Входът на състезанието „Оптимум Гранд При“ бе 10 лева, както знаем там се движат и републиканските състезания?
Много хубаво и 20 лева трябва да е по принцип това е цената на едно шоу като тези, които ние организирахме, но аз го направих без пари. Аз събрах между 12 и 15 000 човека в Хасково. Това шоу на мен ми струваше 30 000 лева, което в България никога не е правено. Огромна сцена огромна подготовка специално приготвени видео клипове, раздаваше се безплатно вода, бира както и енергийни напитки и енергийни бонбони за смучене. Целта просто беше да се направи промоция на нашия начин на живот. За съжаление аз не съм подкрепен от никой. Това се получава по няколко причини. Хората ми завиждат, защото аз съм щастлив като правя това. Да го направи това някой друг аз с удоволствие ще го подкрепя вместо да се намери някой, който да дойде и да ми казва какво да правя. Като виждам, че никой нищо не прави трябва някой да оглави нещата аз се заех, другите фирми се отдръпнаха от това шоу като казаха “Ти си правиш реклама на Мусаши”. Добре дайте да направим на вашите фирми казвам аз дайте пари и ще направим. Аз лично не искам да ходя на състезания, които се провеждат по един бавен и скучни сценарии и на който ходят едни и същи хора. От 18 години ходя по състезания хората са едни и същи публиката не се увеличава, а за сметка на това се намалява, точно както се намаляват и категориите. Едно време зала „София“ се препълваше и то преди 10-12 години без никаква реклама. Интересът към този спорт в световен мащаб намалява, само в Америка правят подобни шоута. Това е поради загубата на човешки облик на хората от този спорт и второ идеята е този спорт да бъде масов спорт, а не състезателния бодибилдинг защото това е полезно за цялата нация полезно е и за нас хората които продаваме хранителни добавки. Аз искам спорта да се масовизира, но за съжаление съм сам и честно казано ми е трудно, защото другите не мога да ги разбера. Макар, че с Момчил се разбираме по-добре, отколкото с Юлиян, който няма никакви инициативи или пък Патрик Ангелов.

Те и двамата са малко по-възрастни от нас.
Ами да това е от възрастта и е съвсем нормално като те удари възрастта, да издухаш и да нямаш желание за нищо, освен да мислиш как да изкараш пари, за да можеш да си лежиш в къщи и да си ги харчиш. Докато аз съм млад и мога да рискувам, мене не ми пука, нямам какво да губя, тръгнал съм от нулата и съм готов да изгубя всичко. Докато като одъртееш почваш да си мислиш вече по много по-друг начин за живота, почваш да се страхуваш.

Как дойде идеята за създаване на предаването “Фитнес мания”?
В началото започнахме да водим едно предаване с Калина по „Канал едно“, мисля, че “Силни тела” се казваше. За съжаление предаването беше в съботните дни и то сутринта в 8 часа. Можеш да си представиш какъв рейтинг би могло да има колкото и пари да наливахме. Никой не би станал толкова рано, за да го гледа. Първоначално го спонсорирахме, но после спряхме. След това, ако си спомняш Митко-Крика направи негово си предаване. Малко му оказах подкрепа, но той нямаше концепция, a аз съм човек който е подреден и иска да види концепция, стратегия и добра структура, за съжаление това предаване нямаше такава възможност. Знаех, че една такава схема не е издържана и няма да просъществува дълго време. Реших да направя нещо по-интересно. В следствие на доброто ми запознанство с Влади Априлов повечето от вас са го гледали в предаването “Сладко отмъщение”. Познаваме се добре, понеже направих няколко скрити камери едната на Крика, другата на Ани Лозанова опитахме се и на фолк певицата Рени, но не успяхме. Поговорихме с Влади и му казах хайде да направим едно предаване и той се съгласи да направим съдружие петдесет на петдесет. Така направихме първото пилотно предаване през 2003 година. Много ни хареса и още го имам качено на компютъра си. Първия брой ни струваше някъде около 5 000 лева. Така тръгнахме да го вкарваме по телевизиите. Оказа се, че много трудно се влиза в телевизия, това е изключително сложно, макар да имам връзки в „БиТиВи“, но техните условия бяха неизгодни. Едно предаване излиза между 7 000 и 8 000 лева с хонорарите. Аз плащам на всички, които участват там включително и на себе си. Пробвах се в „Нова телевизия“, директно със собственика имах контакт, оказа се, че те точно това са и чакали, идеята им бе харесала. Там също беше трудно минаваш през един отдел минаваш през друг всеки отдел се командва от различни хора с различни схващания и разбирания с всеки трябваше аз да се разбера. Така успешно точно на моя рожден ден когато станах на 33 години обявихме откриването на предаването. Първите 12 броя бяха с Владо Априлов, но не като съдружници, а той бе изпълнителен продуцент, понеже се бе отказал от риска да инвестира. Така той работеше за мен. След като му изтече договора седнахме да се договорим за нови условия които той не прие. Така аз бях принуден напълно сам да се оправям със всичко, за две предавания работих с една друга продуцентска къща която беше още по-зле, ситуацията ме принуди да се справям сам.

Какво мислиш за едно друго подобно предаване по една друга телевизия?
Вероятно имаш предвид предаването на моя приятел Недик, което се финансира от „Биогейм“. Аз уважавам Недик, като състезател беше страхотен, „Биогейм“ са добра фирма за протеини, но предаването им не е подходящо. Просто, защото то е абсолютна противоречивост на това, което се прави. Биогейм продава натурални продукти за изграждане на мускулната маса и сила, а нашия приятел Недик рекламира анаболни стероиди. Това е абсолютна глупост. Дефакто те плюят срещу собствените си продукти. На Недик евала му правя той е стар състезател специалист по стероидите, за него това е нещо нормално и никой не може да му се сърди за това. Продуцента му да му мисли.

Лесно ли натрупахте тези близо 130 дистрибутора в цялата страна? Сигурно условията Ви са доста изгодни?
Никак не е лесно особено за такава малка страна като нашата. Аз имам неизгодни условия за дистрибутори. Имам добър продукт с добра цена, който рекламирам добре до крайния клиент. Крайния клиент го търси, а работата на дистрибутора е само да го препродаде. Той не прави нищо, дистрибутора не е човек, който ще се развива. Няма дистрибутори, който да атакуват пазара, за да се развият. Аз работя по такава схема не давам огромни отстъпки, защото няма от къде да ги давам. Моите цени са много по ниски от тези на големите ми конкуренти и от там аз не мога да давам големи отстъпки. Разчитам на големи продажби което в момента е грешка защото в даден момент, ако ти паднат продажбите, а печалбите са ти малки защото си разчитал на голям оборот ще отпаднеш от бизнеса, но просто така съм стартирал в началото с ниски цени.

Разкажи ни нещо за себе си?
Аз съм маниак на този спорт от дете. Още от четвърти клас аз събирах снимки на културисти. Още си ги пазя в една кутийка сигурно са над 200 снимки. Като дете непрекъснато четях книжки за рицари, индианци, пирати и различни приключенски книги, където героите са много яки. Получавах комикси от Америка, тогавашните супер герои нямат нищо общо с днешните. Те бяха много идеалистично направени – супермен, батман, спайдърмен – красиви и яки. Аз много се палех от тези неща, без да знам, че не се става як без тренировки. Всъщност баща ми ми каза и показа за какво става дума той много ме палеше по такива неща. После като станах 9-10 клас реших да стана як и четох списания, които ми носиха от Америка това става около 87-ма година. Приятели и познати на баща ми ми превеждаха по нещо от списанията и така аз се образовах в областта. Така този спорт ми стана мания и фикс идея. Тогава не се използваха стероиди толкова много, колкото сега – най-големите състезатели тогава бяха например Биджи, който беше страхотен културист тогава. Стоян Качов също беше невероятен имаше един Сашо-Ламята, бе уникален човек, който имаше невероятна генетика изглеждаше като Арнолд. Сега, без да тренира има 50 и нещо ръка и то без проблеми. Тогава се внасяха много стероиди за леката атлетика, но само качествени такива, които струваха много пари, но бяха меки чисти и по-безвредни. Така експериментирах, дал съм хиляди за суплементи и какво ли още не. Просто генетиката ми позволява това фитнес ниво, което достигнах – по нататък трябват стероиди, а ти знаеш позицията ми в това отношение. В момента почти не ми остава време да тренирам и въпреки това тялото ми се е запазило.

Мислиш ли, че вашите продукти са оптимални като цена/качество на нашия пазар?
Новите продукти на „Мусаши“ са малко по скъпи спрямо старата серия. Старата серия са най-оптималните протеини, който можеш да купиш на тази цена. Сегашните ни протеини са продукти, които имат страхотна цена и страхотно качество. Големият фирмен проблем в момента е, че имаме проблеми с доставките от Австралия поради различни причини. Освен това международната цена на суроватката се вдигна. Дълго време работим чрез доставки с контейнери, понеже самолетните доставки не са изгодни за нас. Искам да кажа още нещо. Понеже дълго време чувам, че ме обвиняват, че продуктите на „Мусаши“ се произвеждат в някое затънтено българско село, и това е нещо страхотно, което ме убива. Нормално е, когато човек види, че някой успява да пуска глупости по негов адрес. Всеки интелигентен човек, който може да се занимава с бизнес знае как пристигат доставките от чужбина. Стоката пристига на митницата запечатана и с опис и фактура. Тази пратка се отваря моментално, след което се преглежда от митничарите от хора на министерството на Здравеопазването и от хора на ХЕИ. За всеки един продукт, който е описан в документите, които споменах трябва да имаш узаконителни документи за внос, който се издават от Министерство на Здравеопазването. Когато дойдат от ХЕИ те поглеждат по описа и казват: „Да тези продукти пристигат в еди колко си бройки“. След това поглеждат документа дали имаш право да ги внасяш. За да имаш право трябва да са минали проби и всичко останало. Когато стане всичко това те подписват и разрешават вдигането на стоката. След това митничарите пак преглеждат нещата. Аз съм единствения човек който изпраща на всичките си дистрибутори в цялата страна всичките ми възможни разрешителни за продажба внос и т.н. Освен това мога да ти дам видеоматериал как лепим етикети по продуктите. Понеже има условие на продуктите да има етикети на български. В тази процедура са участвали над 100 човека. Можеш да отидеш, при който искаш дистрибутор и той ще ти даде необходимите документи разбира се някой ще каже, че са фалшифицирани, но няма значение. Непрекъснато идват от ХЕИ да ни проверяват даже онзи ден ни глобиха, защото сме нямали някакъв вид палети. На управителя на един от магазините ми онзи ден му мерили пулса на една кушетка смятай за какво става въпрос. Работим по стандарт и сме осигурили необходимите документи за всеки наш склад и магазин, а това са страшно много инвестиции. На адрес http://www.musashibg.com/ в интернет страницата ни сме поместили лиценза на „Мусаши“.

Трудно ли се издава такъв голям каталог и то ежегодишно?
Имаме цял рекламен отдел, който дори обслужва външни клиенти. Имаме 3D аниматори и хора, които работят по интернет сайта ни. Защото е по лесно някой от вътре да прави тези неща, отколкото някой външен, който не мога да го контролирам. В момента този отдел обслужва една фирма която се занимава с мебели.

Какво би пожелал на нашите читатели?
Да тренират яко и да се вдъхновяват от натуралните и истинските неща, защото химията е една лъжа, а лъжата не може да ти служи в живота. Знаеш как дойде и момента на престъпниците с измамното си богатство. Скоро няма да дойде времето на партиите, които ограбват държавата, но в спорта също няма да дойде края на лъжата. Искам да дам вдъхновение на младите и да им кажа да удържат пътя на правилното трениране с естествени добавки и с помощта на най-големия допинг психиката и волята. Без тези неща човек не може да постигне нищо.

Историята на федерацията Nabba

Вероятно много от нас са чували, че в света има няколко федерации, които обединяват боди билдерите по света. За съжаление всяка федерация работи за себе си, тоест организира собствени състезания със собствени състезатели и по собствени правила. Най-известната такава федерация е IFBB което преведено от англииски означава Международна Федерация на Бодибилдерите. Всички сме чували за световните и европейските състезания които тя организира а още повече за върха на бодибилдинга мистър Олимпия.Днес обаче ще разгледаме една друга федерация, а именно NABBA (National Amateur Bodybuilders Association).

През 1898 година в Англия било основано най-старото списание в света, което третирало проблемите на силовите спортисти, то се казвало “Здраве и сила”. Осем години по-късно собствениците на това списание решили да основат лига на Здравите и силните. Така хората, които били запалени по тези спортове вече имали къде да членуват, и да обменят информация и практически опит. След 24 години, тоест през 1930 година от същата организация били проведени първите състезания дълго време известни като състезания на физическото превъзходство. През 1934 година във Франция от федерацията на “Международната култура на телосложението “били организирани състезания подобни на днешните Мистър Европа и мистър Свят. Първият състезател от лигата на “Здравите и силните”който се явил на тези състезания бил Оскар Хейденщайм .През 1938 година той спечелва състезанието Мистър Британия, а година по късно и Мистър Европа. След тази невероятна победа Оскар е поканен да пише за национални вестници, където той подчертава ползите от бодибилдинга. Така той става много прочут и до ден днешен името му се свързва с федерацията NABBA. Taка той затвърдява позициите на организацията която представлява.През 1947 година се състояло и първото най-голямо и до днес състезание на NABBA, състезанието, Мистър Юниверсъл.Това е състезание от световен ранг и първото негово издание било спечелено от Стив Станко от САЩ.С наближаването на Олимпийските игри в Лондон през 1948 година организацията “Здравите и силните”, успяла да организира първите национални шампионати по вдигане на тежести в Британия, като водеща фигура била Стив Станко.Първото състезание Мистър Юниверсъл за аматьори било проведено в петък тринадесети през 1948 година в театърът на Лондон.През 1949 година се видяло, че хората желаещи да пркатикуват този спорт се увеличавали така “Здравите и силните” решили, че нова по обширна федерация би била предимство за интересите на билдерите. Така под подкрепата на “Здравите и силните” официално на втори юни 1949 година била основана световно известната и до днес асоциация NABBA.Решено било, че NABBA трябва да бъде управлявана от пет постоянни изпълнителни членове.Те били Дейвид Джонсън редактор на списание “Здраве и сила”, Лаура Уебс секретарка и организаторка на лигата, Джордж Греенуд технически съветник, Джон Мендес помощник редактор на списанието и Грегори Бърт. През това време Оскар Хейденщайм бил майор в армията и все още служил в Близкия изток, но неговите съвети и препоръки били изслушвани винаги и за всичко.През 1953 година става служител във организацията на Силните и здравите, а през 1956 става главен секретар на NABBA.Така малко по малко се изкачил до президент на същата федерация от 1980 до 1986 година.Оскар бил на този и много други постове докато не почива на 21 май 1990 година.Така федерацията NABBA била официално обявена за световна такава на първи януари 1950 година.Така първият победител на световното вече състезание Мистър Юниверсъл бил известният на повечето от нас Стив Риивс. През 1977 година NABBA се присъединява към WABBA (World Amateur Bobybuilding Association), като запазва пълната си независимост.Така двете федерации добиват право да пускат състезателите си на кое да е състезание организирано от тях.С този ход NABBA печели доста тъй като нейните състезатели вече могат да се състезават и на европейски и световни състезания.В същото време други държави които не били асоциирани към WABBA продължавали да изпращат състезателите си на състезанията на NABBA.Освен всичко това Оскар Хейденщайм бил поканен да стане президент на WABBA. На десети декември 1983 година NABBA се оттегля от световната федерация като губи принадлежността.Само година по късно няколко страни поддръжнички на NABBA решават да организират собствена международна федерация.Така на световен конгрес състоял се на девети ноември 1984 година било решено името на новата федерация да бъде NABBA INTERNATIONAL. Така било решено всяка страна да запази абсолютната си независимост по отношение на вътрешните състезания и национални конкурси.Освен това всяка страна запазва представката NABBA пред името си тоест федерациите вече се казвали NABBA Италия, NABBA Германия, NABBA Америка. През 1988 година на поредния конгрес било решено международната федерация да бъде оглавена от NABBA Великобритания.

Така днес в тази международна федерация членуват 72 страни, сред които и България. Кой и кога е печелил състезания на въпросната федерация можете да видите на адрес:
http://www.worldfitnessfederation.de/nabba/frame1/na_int1_1.html

А къде са били провеждани състезанията на световната международна федерация можете да видите на адрес:
http://www.worldfitnessfederation.de/nabba/frame1/na_EM_WM.html