Общи състезателни правила по джудо

Общи правила

Чл.1 Състезателно поле
Състезателното поле трябва да бъде с размери от 14 х 14м. до 16 х 16м. То трябва да бъде разделено на две зони: състезателна зона и предпазна площ.
Състезателната площ трябва да е с размери между 8 х 8 м. и 10 х 10 м.Площта разположена навън от опасната зона образува предпазна площ, която трябва да бъде широка 3 м.

Чл.3 Екип за джудо
Състезателите носят джудоги (екип за джудо) отговарящ на следните изисквания:
г) Кимоното трябва да бъде достатъчно дълго, за да покрива бедрата и да достига минимум края на юмруците когато ръцете са напълно обтегнати покрай тялото.Кимоното трябва да бъде достатъчно широко, за да може да обвие гърдите и да надмине гръдната обиколка на нивото на долната част на гръдния кош с минимум 20 см.
д)Панталоните трабва да бъдат без надписи и достатъчно дълги за да достигнат максимум глезена и минимум на 5 см. от него.Разстояние от 10-15 см. трябва да има между крака и панталона по цялата му дължина.

Чл.8 Жестове
8.Хики-ваке: Повдига ръката си високо във въздуха след това да я свали напред пред себе си (палецът нагоре).
10.Сономама: Да се наведе напред и да допре двамата състезатели с дланите на ръцете си.
11.Йоши: Да натисне двамата състезатели с дланите на ръцете си.
15.За да посочи на състезателите да поправят екипите си: Да кръстоса лявата си ръка върху дясната на нивото на пояса си с длани навътре.
16.Пасивност: Да завърти предмишниците си напред пред тялото си и след това с показалец да посочи пасивния състезател.
19.Свободно докосване: В случай на малко нараняване (напр. кръв от носа и др.) жест с отворена ръка с длан нагоре по посока на състезателя.
21.Фиктивна атака: Изправя двете ръце напред със свити пръсти и след това прави движение с двете ръце надолу.
22.Наказание за опасната зона: с едната ръка показва опасната зона, а другата ръка е вдигната над главата с разтворени пръсти, след което посочва и наказва състезателя.

Чл.9 Място (позволена зона)
в)Ако по време на атака с техника като 0-учи-гари или ко-учи-гари стъпалото или кракът на тори напусне състезателната площ и се придвижи над предпазната площ, акцията се счита за валидна9за оценяване), ако тори не пренесе тежестта си върху стъпалото или крака навън от съст. площ
Приложение чл.9
В случай на удържане върху разграничителната лимия, ако частта от тялото на състезателя, която все още допира състезателната площ се повдигне във въздуха и прекъсне контакта с нея арбитъра трябва да обяви „матте“.

Чл.10 Времетраене на схватката
Мъже – 5 мин. чисто време
Младежи (до 21г.) – 5 мин. чисто време
Жени – 4 мин. чисто време
Всеки състезател има право на 10 мин. почивка между схватките.

Чл.13 Време за удържането (осаекоми)
ИППОН – точно 30 сек.
ВАДЗА-АРИ – 25 сек. или повече, но по-малко от 30 сек.
ЮКО – 20 сек. или повече, но по-малко от 25 сек.
КОКА – 10 сек. или повече, но по-малко от 20 сек.

Приложение чл.13
Ако „осаекоми“ е обявено преди или едновременно с прозвучаване сигнала за края на игралното време, то същото се продължава до постигане на иппон или до обявяване на „токета“ или „матте“ от арбитъра.
Чл.14 Техника съвпадаща със сигнала за края на схватката.
Всеки незабавен резултат от техника започната с прозвучаване сигнала за края на схватката се смята за валидна.
Всяка изпълнена техника след прозвучаване на сугнала за край на схватката не е валидна, въпреки че арбитъра все още не е обявил „соремаде“.

Чл.15 Начало на схватката
Състезателите трябва да застанат еди срещу друг в състезателната площ на отбелязаните с лента места отговарящи на цвета на пояса, който носят (червен или бял).След като състезателите са се поздравили и са направили една крачка напред арбитъра обявява „хаджиме“, за да започне схватката.

Чл.16 Преминаване в не-вадза
На състезателите е разрешено да преминат от право положение в не-вадза (партер) в следните случаи:
г)Когато един състезател отведе своя противник в партер посредством прилагането на някакъв прийом, който въпреки че много прилича на техника на хвърляне не може да се окачестви изцяло като такава.

Приложение чл.16
Когато един състезател тегли своч противник в не-вадза по начин неотговарящ на чл.16 и неговия противник се възползва от това положение за да продължи в не-вадза схватката може да продължи, но арбитъра наказва с „чуй“ състезателя, който е нарушил правилата.

Чл.17 Край на схватката
При обявяване на „соремаде“ от арбитъра, състезателите трябва да заемат местата си, които са имали в началото на схватката.
Щом като арбитъра обяви резултата от схватката, състезателите трябва да направят крачка назад към техните места (бял и червен) да се поздравят прави и да напуснат състезателната площ.

Чл.29 Нараняване, заболяване или инцидент
Ако отговорността за нараняването пада върху ненаранения състезател, последния губи схватката.
Ако се случи инцидент поради външна причина, решението хики-ваке (равна схватка) трябва да бъде дадено.